Yeşim tekstil Yeşim Bursa tekstil sanayi ve ticaret a.şYeşim Tekstil, hazırgiyim sektöründe dünya markaları ile çalışmakta ve tüm faaliyet alanlarında çalışanların gelişimine destek vermekte; dinamik, yenilikçi ve katılımcı bir çalışma ortamı yaratmaktadır. İşe alımlarda firmanın yönetim politikasına ve firmanın kurum kültürüne uygun, iş ve işyeri verimliliğinin dinamik tutulmasını sağlayacak personelin seçilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda;

Yeşim İnsan Kaynakları

Aday Başvuru Havuzu’ndan pozisyona uygun bulunan kişiler Yeşim’e davet edilir. Davet edilen adaya yetkinlik bazlı mülakat, teknik sınav (ihtiyaç duyulursa), kişilik testleri uygulanır. Pozisyonun özelliklerine göre, uygulanan görüşmeler sonucunda olumlu bulunan adaylar için referans kontrolü yapılır. Olumlu bulunan adaylara yapılan iş teklifi görüşmesi ile süreç sonlandırılır.

İşbaşı yapan yeni çalışanların Yeşim'i ve süreçleri etkin şekilde öğrenmesi ve tanıması için;

• Detaylı bir aylık oryantasyon programı uygulanmakta,
• Gerekli dökümanlar temin edilmekte,
• Kendi bölümünden bir Buddy atanmakta,
• 3 ay sonunda “deneme süresi değerlendirme görüşmesi” yapılmaktadır.
Bizimle çalışmak için;

Beyaz Yaka

Yeşim Tekstil'deki açık pozisyonlara www.kariyer.net adresinden başvuru yapılmaktadır.

Mavi Yaka

Açık pozisyonlar için Yeşim Tekstil’e gelerek direkt başvuru kabul edilmektedir.
Staj Başvuru
Yaz Stajı (Üniversite ve Meslek Yüksek Okulları)

Lisans, Meslek Yüksek Okulu ve meslek lisesi öğrencilerinden staj yapmaları zorunlu olanların, 1 Mart - 30 Mart tarihleri arasında Yeşim Tekstil İnsan Kaynakları Bölümü’ne veya www.kariyer.net linkini tıklayarak, başvuru formlarını doldurmaları gerekmektedir. Staj başvurusu yapan öğrencinin, staj sicil fişi, not ortalaması ve nüfus cüzdan fotokopisini 30 Mart tarihine kadar teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru sonuçları, Mayıs ayı içinde duyurulacak olup, olumlu veya olumsuz mektup gönderilecektir.
Kış Stajı (Meslek Lisesi)

Staj yapmaları zorunlu olan Meslek Lisesi öğrencilerinin, 1 Mart - 30 Mart tarihleri arasında Yeşim Tekstil İnsan Kaynakları Bölümü’ne veya www.kariyer.net linkini tıklayarak, başvuru formlarını doldurmaları gerekmektedir. Staj başvurusu yapan öğrencinin staj sicil fişi, not ortalaması ve nüfus cüzdan fotokopisini 30 Mart tarihine kadar teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru sonuçları Mayıs ayı içinde duyurulacak olup, olumlu veya olumsuz mektup gönderilecektir.
Eğitim

Dış Eğitim

Çalışanların kişisel gelişimleri, teknik bilgilerinin geliştirilmesi ve teknolojik yeniliklerin yakınen takip edilmesi amacıyla üç aylık dış eğitim planları oluşturulmaktadır. Çalışanların pozisyon ve gelişim planları doğrultusunda eğitimler planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.

İç Eğitim

Yetenek Havuzu içinden gönüllü olan çalışanlara “Eğitimcinin Eğitimi” eğitimi aldırılarak ve kendilerine eğitim verme fırsatları sunularak, İç Eğitmenlik sistemi yürütülmektedir. Her yıl başında Yeşimlilere duyurulan ve portalda yayınlanan iç eğitim planına paralel çalışanlar gönüllü olarak katılmak istedikleri eğitimleri talep etmekte ve eğitimler de iç eğitmenler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çalışanların teknik bilgilerinin gelişmesini sağlamak ve yıllık olarak alınması gerekli olan (kanunen zorunlu) eğitimler için de firma bünyesinde iç eğitmenler oluşturulmuştur. Alınması gerekli olan (kanunen zorunlu) eğitimler, iç eğitim planı ile her yıl başında duyurulmakta ve gerçekleştirilmektedir.
Koçluk

Yeşim içinde çalışan üst düzey yöneticiler, yetenek havuzunda güçlü alanlarında koçluk yapması uygun bulunan ve yetenek havuzunda koçluk yapmaya gönüllü olan çalışanlar tarafından, şirket içi koçluk süreci uygulanmaktadır. Koçluk sürecinin performansı, her iki ayda bir değerlendirilmekte, iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılması için danışmanlar ve koçlar tarafından paylaşım toplantıları düzenlenmektedir.
Yönetim Yetenekleri ve 360 Derece Değerlendirme

Beyaz yakalı çalışanlar ve yöneticilerin güçlü ve gelişmeye açık yönlerini geliştirmek amacıyla Yeşim Tekstil'de ;

• 360 derece anket uygulaması: Çalışanın kendisi, bir üst yöneticisi, paydaşları (birlikte çalıştığı kişiler), varsa astları tarafından 360 derece anket uygulanır ve kişi değerlendirilir.
• Yönetim yeteneklerini geliştirme anket uygulaması: Yöneticinin kendisi ve astları tarafından yönetim yeteneklerini geliştirme anketi uygulanır ve kişi değerlendirilir.
• Beyaz yaka çalışanlar ve yöneticilere uygulanan anketler yılda bir kez yapılmakta, değerlendirme sonuçları ve gelişimleri altı ayda bir gözden geçirilmektedir.
Performans Değerlendirme

Her yıl başında;

• Şirket Hedefleri
• Direktörlük Hedefleri
• Müdürlük Hedefleri
• Bölüm/Birim Hedefleri
• Bireysel Hedefler’in oluşturulduğu hedef yayılım sistemi ile performans

sistematik bir şekilde izlenmektedir. Belirlenen hedefler altı ayda bir gözden geçirilmekte, altı aylık ve yıllık gerçekleşmeler doğrultusunda performans değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Ücret Yönetimi

Türkiye’de ve dünyada kurumsal firmalar tarafından yaygın şekilde kullanılan Hay İş Değerlendirme sistemi ile ücret sistemi yürütülmektedir. Çok sayıda kurumsal firmanın katıldığı ücret araştırmalarından faydalanarak, her yıl ocak ayında performans görüşmelerine dayalı ücret artışları gerçekleştirilmektedir.
yeşim tekstil yeşim fabrikası yeşim bursa yeşim iş ilanları yeşim bursa tekstil sanayi ve ticaret a.ş yeşim.com.tr yeşim moda ltd.şti

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar